فال حافظ

فال حافظ

هر که شد محرم دل در حرم يار بماند
اگر از پرده برون شد دل من عيب مکن
صوفيان واستدند از گرو مي همه رخت
محتسب شيخ شد و فسق خود از ياد ببرد
هر مي لعل کز آن دست بلورين ستديم
جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفت
گشت بيمار که چون چشم تو گردد نرگس
از صداي سخن عشق نديدم خوشتر
داشتم دلقي و صد عيب مرا مي پوشيد
بر جمال تو چنان صورت چين حيران شد
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزي
وان که اين کار ندانست در انکار بماند
شکر ايزد که نه در پرده پندار بماند
دلق ما بود که در خانه خمار بماند
قصه ماست که در هر سر بازار بماند
آب حسرت شد و در چشم گهربار بماند
جاودان کس نشنيديم که در کار بماند
شيوه تو نشدش حاصل و بيمار بماند
يادگاري که در اين گنبد دوار بماند
خرقه رهن مي و مطرب شد و زنار بماند
که حديثش همه جا در در و ديوار بماند
شد که بازآيد و جاويد گرفتار بماند

تعبیر فال : راه رسیدن به مقصود دشوار و ناهموار است. شکست امروز به معنی پیروزی فرداست به شرط آنکه از لحظات کمال استفاده را ببری. صبور و شکیبا باش.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2020 | تمامی حقوق این وب سایت برای pans.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:pans.ir