فال حافظ

فال حافظ

اي پسته تو خنده زده بر حديث قند
طوبي ز قامت تو نيارد که دم زند
خواهي که برنخيزدت از ديده رود خون
گر جلوه مي نمايي و گر طعنه مي زني
ز آشفتگي حال من آگاه کي شود
بازار شوق گرم شد آن سروقد کجاست
جايي که يار ما به شکرخنده دم زند
حافظ چو ترک غمزه ترکان نمي کني
مشتاقم از براي خدا يک شکر بخند
زين قصه بگذرم که سخن مي شود بلند
دل در وفاي صحبت رود کسان مبند
ما نيستيم معتقد شيخ خودپسند
آن را که دل نگشت گرفتار اين کمند
تا جان خود بر آتش رويش کنم سپند
اي پسته کيستي تو خدا را به خود مخند
داني کجاست جاي تو خوارزم يا خجند

تعبیر فال : غرور و تکبر دیگران را به هیچ بگیر و به دوستان ظاهر الصلاح دل مبند. برای رسیدن به مقصود باید به خود متکی باشی. عاقبت اندیش و هوشیار باش تا دچار رنج و زحمت نشوی.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای pans.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:pans.ir