فال حافظ

فال حافظ

ساقي ار باده از اين دست به جام اندازد
ور چنين زير خم زلف نهد دانه خال
اي خوشا دولت آن مست که در پاي حريف
زاهد خام که انکار مي و جام کند
روز در کسب هنر کوش که مي خوردن روز
آن زمان وقت مي صبح فروغ است که شب
باده با محتسب شهر ننوشي زنهار
حافظا سر ز کله گوشه خورشيد برآر
عارفان را همه در شرب مدام اندازد
اي بسا مرغ خرد را که به دام اندازد
سر و دستار نداند که کدام اندازد
پخته گردد چو نظر بر مي خام اندازد
دل چون آينه در زنگ ظلام اندازد
گرد خرگاه افق پرده شام اندازد
بخورد باده ات و سنگ به جام اندازد
بختت ار قرعه بدان ماه تمام اندازد

تعبیر فال : تلاش روزانه و دعای سحرگاه، کلید پیروزی است. از خود گذشتگی و اعتماد به نفس داشته باش. با دوستان خود، با احتیاط رفتار کن و ریاکاران را از خود دور کن. راه تو به موفقیت ختم می شود.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای pans.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:pans.ir